Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Od socijalizma do Evropske unije

Roth, Klaus.

230 rothKlaus Roth, umirovljeni profesor etnologije/europske etnologije, bavio se, između ostalog, istraživanjima s područja kulturalnog identiteta, vlastitom slikom o sebi i slikom o Europi, koje postoje u jugoistočnoj Europi te pitanjima EU-integracija u jugoistočnoj Europi. Izbor iz tih eseja objavljen je u ovom izdanju na srpskom jeziku.

Izbor eseja Od socijalizme do Evropske unije Klausa Rotha u srpskom prijevodu (probni ulomak) Aleksandre Kostić objavljen je kod izdavača Biblioteka XX. vek iz Beograda.