Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Corbea-Hoişie, Andrei

corbea-hoisie andrei

Andrei Corbea-Hoişie rođen je 1951. u Jašiju (Rumunjskoj). Profesor je germanistike na Sveučilištu Alexandru Ioan Cuza u Jašiju; bio je Humboldtov stipendist na Sveučilištu u Konstanzu, a vodio je i istraživačku katedru Blaise Pascal Fondacije „L’École Normale Supérieure Paris“. Kao gostujući profesor boravio je na sveučilištima u Parizu, Siegenu, Fribourgu, Bukureštu i Beču te na École Pratique des Hautes Etudes (Sorbons). Osim toga bio je znanstveni suradnik Međunarodnog istraživačkog centra za znanosti o kulturi u Beču. Član je Akademije općekorisnih znanosti u Erfurtu, nositelj nagrade Johann Gottfried Herder za 1998. te nositelj nagrade Jakob i Wilhelm Grimm za 2000. godinu. 2001. imenovan je počasnim doktorom Sveučilišta u Konstanzu. On je član Uprave Međunarodne udruge germanista, a od 2003. do 2007. bio je dopredsjednik Srednjeeuropske udruge germanista. Andrei Corbea-Hoişie autor je mnogobrojnih radova s područja njemačke književnosti 19. i 20. stoljeća, književne teorije, estetike, komparativne književnosti, te povijesti književnosti i kulture.

Od 2005. do 2007. bio je rumunjski veleposlanik u Republici Austriji.