Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Bojadžievska. Maja

bojadzievska majaMaja Bojadžievska rođena je 1963. u Skopju, Makedoniji. Profesorica je na katedri za komparativnu književnost Sveučilišta “Sveti Ćiril i Metod“ u Skopju i članica je makedonskog PEN-centra. Bojadžievska je kao autorica i ko-autorica objavila više knjiga s područja znanosti o književnosti. Osim toga, prevela je i djela, između ostalog, Gilberta Duranda, Jacquesa Derridae, Gillesa Deleuzea, Julije Kristeve, Migelne Nikolchine, A. R. Radcliffea-Browna, Jeana-Pierrea Vernanta i Dubravke Ugrešić na makedonski.