Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Cărtărescu, Mircea

cartarescu mircea© Cosmin BumbuţMircea Cărtărescu rođen je 1956. u Bukureštu i ubraja se u vodeće rumunjske romanopisce i liričare. Od 1980. do 1989. radi kao nastavnik rumunjskog, nakon toga pisao je za Udrugu književnika i kao urednik časopisa Caiete Critice. 1991. postao je docent na Katedri povijesti rumunjske književnosti Sveučilišta u Bukureštu, a od 1994.-1995. predavao je kao gostujući predavač u Amsterdamu. Mircea Cărtărescu dobio je mnogobrojne nagrade u domovini i u inozemstvu. Njegova djela prevedena su na nekoliko europskih jezika.