Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Mercier, Pascal

mercier_pascal
© Peter Hassiepen
Pascal Mercier rođen je 1944. u Bernu pod imenom Peter Bieri, studirao je indologiju, anglistiku, filozofiju i grčki u Londonu i Heidelbergu. Nakon doktorata 1971. i istraživačkih boravaka u Berkeleyu i Harvardu (1973-1975) u Heidelbergu je habilitirao 1981. Do 1993. predavao je u Hamburgu, Heidelbergu, Berlinu, Bielefeldu i Marburgu. Od 1993. profesor je filozofije na Slobodnom sveučilištu u Berlinu. Osim mnogobrojnih znanstvenih radova u kojima se bavi filozofijom duha, spoznajom i jezikom, objavio je pod pseudonimom Pascal Mercier nekoliko romana. 2004. postao je poznat zahvaljujući književnom bestseleru Nachtzug nach Lissabon [Noćni vlak za Lisabon].

Website