Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Kirsch, Sarah

kirsch_sarah
© Jens Rusch

Sarah Kirsch rođena je 1935. kao Ingrid Bernstein u Limlingerode. 1960. udala se za liričara Rainera Kirscha i pod pseudonimom Sarah počela objavljivati lirske tekstove. Sa suprugom je napisala prvu zajedničku zbirku pjesama, a 1967. objavila je vlastitu prvu zbirku pjesama. Nakon rastave 1968. povukla se u Istočni Berlin i postala članicom upravnog odbora Društva pisaca DDR-a. Kad su je 1976. isključili iz Socijalističke partije Njemačke, prešla je u Zapadnu Njemačku gdje je uspješno nastavila spisateljsku karijeru.Dobila je niz  uglednih nagrada i od 1992. bila je članica Slobodne akademije umjetnosti u Hamburgu. U Kasselu je 1996. preuzela profesuru Bruder Grimm. Od 1983. Sarah Kirsch živi u Tielenhemmeu u Schleswig-Holsteinu. Umrla je 5. svibnja 2013.