Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Belting, Hans

belting_hans
Hans Belting rođen je 1935. u Andernachu, studirao je povijest umjetnosti u Mainzu i Rimu. Nakon doktorata u Mainzu predavao je na Sveučilištima u Heidelbergu i Münchenu te na Visokoj školi za umjetničko oblikovanje u Karlsruheu, u čijem je osnivanju sudjelovao 1992.  2003. držao je Europsku katedru na Collège de France u Parizu. Od 2004. do 2007. vodio je Međunarodni centar za kulturalne znanosti u Beču. Hans Belting član je različitih akademija za znanost u Njemačkoj i SAD-u te je član Reda za zasluge u znanosti i umjetnosti. Objavio je mnogobrojna djela koja su prevedena na više od deset jezika.