Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Čučnik, Primož

cucnik_primoz
Primož Čučnik rođen je 1971. u Ljubljani, studirao je filozofiju kulture i sociologije. Ubraja se u najvažnije slovenske pjesnike mlađeg naraštaja. Dosad je objavio sedam zbirki pripovjedaka. Za svoju prvu knjigu Dve zimi dobio je 1999. nagradu za najbolji lirski prvijenac. Kao su-autor preveo je s poljskog i engleskog  niz važnih suvremenih pjesnika. Primož Čučnik urednik je časopisa Literatura te urednik i osnivač izdavačke kuće džepnih izdanja Šerpa. Živi i radi u Ljubljani.