Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Marković, Milena

markovic_milena
© Nebojsa Babic/literatur.rs
Milena Marković rođena je 1974. u Beogradu, piše dramske komade i scenarije, u Srbiji je poznata i kao pjesnikinja. Prodor na međunarodnoj sceni kao dramaturginja je postigla komadom Šine, koji je od svoje praizvedbe od 2002. postavljen na mnogim inozemnim i domaćim scenama i nagrađen mnoštvom nagrada. Uprizorenje njezinih komada Brod za lutke i Šuma blista na međunarodnim je festivalima doživjelo veliki uspjeh. Osim što se bavi spisateljskim radom, na jednoj privatnoj visokoj školi predaje scensko pisanje. Milena Marković živi u Beogradu.