Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Beck, Hans-Georg

beck_hans_georg
Hans Georg Beck rođen je 1910. u Schneizlreuthu. Nakon mature otišao je u benediktinski samostan u Scheyernu. Od 1930. do 1937. studirao je filozofiju, katoličku teologiju i bizantistiku u Münchenu i Rimu i stekao titulu doktora znanosti. 1944. istupio je iz reda i od 1950. radio kao privatni docent bizantistike. 1960. od Franza Dölgera preuzeo je katedru za bizantistiku  i novogrčku filologiju na Sveučilištu u Münchenu. Za svoj rad višestruko je nagrađivan i odlikovan, između ostalih, i Velikim križem za zasluge Savezne Republike Njemačke  (1982.) i Bavarskim Maximilijanovim odlikovanjem za znanost i umjetnost (1988.). Bio je član Bavarske akademije znanosti i umjetnosti te dopisni član brojnih inozemnih akademija.