Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Cufaj, Beqë

cufaj_beqe
© Joachim Röhm
Beqë Cufaj rođen je 1970. u Dećanima (Kosovo), studirao je književnost i lingvistiku u Prištini i nakon završetka studija otišao u Njemačku. Kad je 1999. počeo rat na Kosovu, u uglednim je njemačkim novinama objavio eseje. Nakon završetka rata vratio se na šest mjeseci u domovinu da kao urednik feljtona surađuje u obnavljanju novina KOHA Ditore. Od 2000. ponovno živi u Njemačkoj, gdje osim što se bavi književnim radom piše i za međunarodne novine (između ostalih, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, Die Zeit, Courrier International). 1996. Beqë Cufaj objavio je zbirku proze i poezije s naslovom 205 (izdavač Dukagjini, Peja). U jesen 2003. u Prištini je objavio svoj prvi roman Shkëlqimi i huaj.