Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Grill, Andrea

grill_andreaAndrea Grill rođena je Bad Ischlu (Austrija), a između ostalog, studirala je u Salzburgu. Doktorirala je na Sveučilištu u Amsterdamu o evoluciji endemskih leptira na Sardiniji. Sada živi u Beču. Godine 2011. dobila je Nagradu za promicanje mladih književnika grada Bremena, a 2013. istu takvu nagradu grada Beča. Andrea Grill piše liriku, pripovijetke i romane prevodi s albanskog i nizozemskog. Posljednje što je objavila je zbirka pjesama Safari, innere Wildnis [Safari unutarnja divljina] (Otto Müller Verlag, Salzburg) i roman Das Paradies des Doktor Caspari [Raj doktora Casparija] 2015. kod  izdavača Zsolnay. Objavljeni su joj i sljedeći prijevodi: 2009. roman Milchkuss [Mliječni poljubac] Mimoze Ahmeti, 2010. zbirka pjesama Kinder der Natur [Djeca prirode] Luljete Lleshanaku i 2016. Der Schlaf des Oktopus [San hobotnice] Ervina Halilija.


website