Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Knežević, Marija

knezevic_marija
Marija Knežević rođena je 1963. u Beogradu gdje je studirala komparativnu književnost. Poslijediplomski studij završila je na Sveučilištu u Michiganu, gdje je predavala i kreativno pisanje. Danas živi i radi u Beogradu. Marija Knežević objavila je brojna djela, između ostalih i roman u pripovijetkama Hrana za pse i zbirke pjesama Elegijski saveti Juliji, Stvari za ličnu upotrebu, Doba Salome i Moje drugo ti. 2009. kod nakladnika Wieser iz Klagenfurta objavljen je uz TRADUKI-jevu potporu njemački prijevod romana Ekaterini.