Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Honneth, Axel

honneth_axel
© juergen-bauer.com
Axel Honneth rođen je 1949. u Essenu, studirao je filozofiju, sociologiju i germanistiku u Bonnu i Bochumu. Smatra se jednim od najistaknutijih učenika Jürgena Habermasa i ubraja se među najvažnije živuće predstavnike Frankfurtske škole. Axel Honneth profesor je filozofije na Sveučilištu Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu na Majni i izvršni je direktor Instituta za sociološka istraživanja. Suizdavač je Deutschen Zeitschrift für Philosophie [Njemačkog časopisa za filozofiju], European Journal of Philosophy [Europskog časopisa za filozofiju] i časopisa Constellations [Okolnosti]. Težišta njegova istraživačkog rada jesu socijalna filozofija i logika društvenih znanosti.