Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Pavlovski, Borislav

pavlovski_borislavBorislav Pavlovski rođen je 1950. u Bjelovaru (Hrvatska). Studirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je niz godina vodio Katedru za makedonski jezik i književnost. Objavio je tri antologije i tri knjige, mnogobrojne znanstvene rasprave, kritike, eseje te priloge za rječnike i enciklopedije u tu- i inozemnim izdanjima. Sudjelovao je u izradi dvaju rječnika (makedonsko-hrvatskog i hrvatsko -makedonskog) i preveo četrdeset različitih djela s makedonskog i niz tekstova s bugarskog. Za svoj znanstveni rad odlikovan je Medaljom Filozofskog fakulteta u Zagrebu i počasnom doktorskom titulom Sveučilišta u Skopju. Za širenje makedonske književnosti i kulture i svoj prevoditeljski rad Borislav Pavlovski dobio je Medalju Apostola Pavla makedonske vlade, a osim toga je nagrađen nagradama „Zlatni prsten“ i „Počasnim Racinovim priznanjem“.