Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Pantić, Mihajlo

pantic_mihajlo

Mihajlo Pantić rođen je 1957. u Beogradu. Studirao je na Filozofskom fakultetu Beogradskog sveučilišta;  pisac je, književni kritičar i izdavač različitih književnih časopisa, također predaje na Filozofskom fakultetu Beogradskog sveučilišta i dopredsjednik je srpskog P.E.N.-a. Mihajlo Pantić objavio je niz zbirki pripovjedaka, kratke priče, kritike i kritičku prozu. Njegova djela višestruko su nagrađivana i prevedena na više od 20 jezika, između ostalog i na francuski, engleski, bugarski, slovački, makedonski i mađarski.