Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Ahmeti, Mimoza

ahmeti_mimoza
Rodila se 1963. kao kći pedagoga iz grada Kruje u Sjevernoj Albaniji. Već u godinama prije sloma komunizma objavljivala je pjesme koje su na granici umjetničke doktrine socijalističkog realizma, a često je prelaze.

Svoje radikalne umjetničke zahtjeve, neobične za albanske odnose, zadržala je i nakon političkog preokreta u zemlji. Strastveno, ponekad ljutito, ali uvijek suvereno sukobljava se s traumama, tabuima i kompleksima albanskog društva. Nije samo spisateljica nego je kao umjetnica aktivna na drugim područjima umjetnosti, kao slikarica i pjevačica, koja  je stekla izvjesnu popularnost izvođenjem vlastitih pjesama. Zbog svog nekonvencionalnog nastupa, stila života i stvaranja, koje u tradicionalnom i patrijarhalnom albanskom društvu doživljavaju ekstravagantnim, a prije svega zbog ustrajavanju na pravima žena kao nečem što je po sebi razumljivo, uvijek je bila izložena osporavanjima, koja ju nisu ostavljala ravnodušnom. Duboku psihičku i umjetničku krizu prerađuje u romanu „Gruaja halucinante" (Žena koja halucinira).

Mimoza Ahmeti objavila je niz zbirki pripovjedaka, a zadnje su „Delirij" und „Cvjetni prah“, kratku prozu i roman  „Arhitrav“. Mimoza Ahmeti živi sa suprugom i dvjema kćerkama.