Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Assmann, Jan

assmann_jan
© Doris Poklekowski
Jan Assmann rođen je 1938. u Langelsheimu, studirao je arheologiju, egiptologiju i grecisitiku u Münchenu, Heidelbergu, Parizu i Göttingenu. Od 1976. profesor je egiptologije u Heidelbergu (predaje kao gostujući profesor u Parizu, Jeruzalemu i SAD-u). Objavio je mnoštvo knjiga i eseja o egipatskoj religiji, povijesti, književnosti i umjetnosti te o općoj teoriji kulture i religiji. Počasni je doktor na Sveučilištu Yale te Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu te je između ostaloga nagrađen Nagradom Max Planck za znanstveno istraživanje (1996.), Saveznim križem za zasluge prvog reda (2006.) te Znanstvenom nagradom Alfried Krupp (2006.).