Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Oficirji, služkinje in dimnikarji

616 dolar oficiriPolazeći od Kierkegaardove rečenice da se čovječanstvo može podijeliti na časnike, služavke i dimnjačare, Mladen Dolar čitatelje svoje studije vodi kroz osnovne pojmove psihoanalitičke i strukturalističke misli te na tragu Freuda, Lacana i Hegela raspravlja o nizu ključnih pitanja.

Knjigu Oficirji, služkinje in dimnikarji Mladena Dolara u srpskom prijevodu (probni ulomak) Maje Đukanović s naslovom Oficiri, služavke i dimničari objavila je  Akademska knjiga iz Novog Sada.