Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Djukanović, Maja

djukanovic majaMaja Đukanović, rođena 1962. u Ljubljani, završila je u Beogradu osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Nakon toga studirala je na Filološkom fakultetu, gdje je 1992. stekla titulu magistra, a 2004. je doktorirala. Od 1989. radi za Filološki fakultet u Beogradu. Danas ondje predaje kao redovita profesorica slovenskog jezika i kulture. Prevoditi je počela 1986., odmah nakon završetka studija. Maja Đukanović urednica je više izdanja s prijevodima sa studentima slovenskog jezika te autorica i koautorica niza znanstvenih publikacija s područja slovenistike. Između ostalog, autorica je jedne gramatike slovenskog jezika te srpsko-slovenskog i slovensko-srpskog rječnika. Težište njezina rada je komparativna srpsko-slovenska gramatika, teorija prevođenja te slovenski jezik kao strani jezik. Prevela je knjige slovenskih i srpskih autora te publicistiku s raznih područja.