Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Drago Glamuzina

.

glamuzina dragoDrago Glamuzina rođen je 1967. u Vrgorcu u Hrvatskoj. Nakon studija komparativne književnosti i filozofije u Zagrebu radio je kao novinar i lektor u izdavačkoj kući. Od 2011. je glavni lektor zagrebačkog izdavača VBZ. Dosad je Glamuzina objavio više zbirki poezije i jedan roman. Za svoj književni rad koji je preveden na nekoliko jezika dobio je niz nagrada.