Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Ivanova Beleva, Yordanka

.

ivanova beleva yordankaYordanka Ivanova Beleva studirala je bugarsku filologiju i knjižničarstvo. Doktorsku titulu stekla je na području znanosti o komunikaciji i informatike s temom „Knjižnice i njihove mogućnosti pružanja informacija u europskim parlamentima“. Osim toga, specijalizirala se u područjima političkog PR-a i diplomacije. Yordanka Ivanova Beleva niz je godina radila kao radijska novinarka i televizijska scenaristica. Trenutačno radi u knjižnici bugarskog parlamenta. Za svoju poeziju i prozu, zastupljenu u inozemnim i domaćim antologijama, dobila je niz nagrada.