Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Jugo, Margit

jugo_margit

Margit Jugo rođena je 1975. u Bühlu. Nakon što je jedan semestar studirala kao gost student na Sveučilištu u Sarajevu 1997. godine, 2002. u Gracu završava Studij prevođenja. Od 2001. do 2007. živjela je i radila u Sarajevu. Od 2007. kao književna prevoditeljica  prevodi s bosanskog, hrvatskog, srpskog i crnogorskog na njemački te posreduje u predstavljanju  bosanske književnosti na njemačkom govornom području. Od 2009. član je  uredništva internetske stranice europske književne mreže TRADUKI. Među njezinim prijevodima su Dolazak i Sin Andreja Nikolaidisa, djela Mihajla Pantića, Zorana Živkovića i Sanje Lovrenčić te brojni prilozi u antologijama i njemačkim izdanjima srpskih kritičkih novina BETON.