Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Petrova, Ekaterina

.

petrova ekaterinaEkaterina Petrova, rođena 1980. u Sofiji, književna je prevoditeljica, novinarka u kulturi i tumač. Pohađala je Američku školu u Kuvajtu i studirala na Koledžu Macalester u Minnesoti te na Londonskoj školi ekonomije. Nakon boravka u New Yorku, Berlinu, Kubi, Sjevernoj Irskoj i Južnoj Francuskoj danas živi i radi u Sofiji.