Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Miftari, Daim

.

miftari daimDaim Miftari, rođen 1979. u Gostivaru, studirao je albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Skopju. Najprije je radio kao novinar, prevoditelj i nastavnik. Od 2008. radi u Skopju u javnoj upravi. Godine 2007. Daim Miftari objavio je svoju prvu zbirku poezije, nakon koje su uslijedile i mnoge druge.