Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Ivanović, Marija

.

ivanovic marijaMarija Ivanović, rođena 1981. u Calwu (Njemačka), živi u Beču. Nekoliko semestara studirala je kiparstvo na Umjetničkoj akademiji u Weißenseeu u Berlinu, zatim za sudskog tumača na Sveučilištu u Beču, te na Sveučilištu u Zagrebu na Katedrama za germanistiku, povijest i kroatistiku. Njezini književni tekstovi i prijevodi objavljeni su u književnim časopisima manuskripte, Literatur und Kritik i kolik.