Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Koselleck, Reinhart

.

kosselek reinhartReinhart Koselleck (1923. – 2006.) jedan je od najpoznatnijih njemačkih povjesničara 20. stoljeća. Njegov mnogostruko nagrađivan znanstveni rad vrlo je cijenjen. U Njemačkoj je jedan od osnivača suvremene socijalne povijesti. Nakon studija povijesti, filozofije, državnog prava i sociologije u Heidelbergu i Bristolu Reinhart Koselleck doktorirao je 1954. s radom Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt [Kritika i kriza. Studija patogeneze građanskog svijeta]. Nakon profesura u Bochumu i Heidelbergu od 1974. do umirovljenja 1988. bio je profesor teorije povijesti na Sveučilištu u Bielefeldu u čijem je osnivanju sudjelovao.