Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Kojadinović, Miodrag

.

kojadinovic miodragMiodrag Kojadinović je srpsko-kanadski pisac i prevoditelj. Njegova prva publikacija bila je jedan sociolingvistički članak na srpskom o nadimcima i mikrotoponimima u 80-ima, a posljednje što je objavio jest zbirka pripovijedaka Erotiques Supremes, za koju je u lipnju 2016. dobio Nagradu Lammy. Njegovi su tekstovi objavljeni u 26 zemalja – pjesme, proza, znanstveni članci, kolumne i komentari te književno-umjetničke kritike, i to na engleskom, srpskom, francuskom, ruskom, kineskom, portugalskom, nizozemskom, hebrejskom, mađarskom, slovenskom i frizijskom. Nakon što je 1980-ih i1990-ih radio za razna veleposlanstva u Jugoslaviji, Miodrag Kojadinović u Europi i Sjevernoj Americi bavio se istraživanjima na području rodnih studija. Od 2005. predavao je na tri sveučilišta i na dva fakulteta u južnoj Kini (uključujući Macau).