Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Qose, Belfjore

.

qose belfjoreDr. Belfjore Qose predaje na Katedri za književnost na Sveučilištu u Tirani. Prije je predavala na Sveučilištu Bedër i Durrës. Njezine pjesme i pripovijetke objavljene su u mnogim časopisima u Albaniji i drugim zemljama. Trenutačno radi na objavljivanju svoje prve zbirke pjesama. 2014.  Belfjore Qose dobila je drugu nagradu na Festivala poezije u Vučitrnu.