Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Šarotar, Dušan

.

sarotar dusanDušan Šarotar, rođen 1968. u Murskoj Soboti (Slovenija) pisac je, liričar, scenarist i fotograf. Napisao je mnogobrojne scenarije za dokumentarne i igrane filmove, umjetničke portrete, dječje knjige i tekstove za lutkarske predstave. U sklopu projekta Europske prijestolnice kulture 2012. u Mariboru se predstavio izložbom svojih fotografija. Njegove pjesme i prozna djela objavljena su u slovenskim i stranim antologijama i prevedena su na mnoge jezike. Bio je stipendist u više europskih zemalja i gost mnogih međunarodnih festivala.