Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Rosa, Hartmut

.

rosa hartmutHartmut Rosa rođen je 1965. u Lörrachu. Profesor je opće i teoretske sociologije na Sveučilištu Friedrich Schiller u Jeni te direktor Koledža Max Weber u Erfurtu. Jedno od težišta njegova rada je sociologija moderne, dijagnoze vremena, komunitarizam, šanse za mobilizaciju građanske inicijative te znanstvena teorija socioloških znanosti.