Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Pavić, Željko

.

pavic zeljkoŽeljko Pavić, rođen 1962. u Doboju, studirao je filozofiju, sociologiju i političke znanosti  u Sarajevu i Mainzu. Težište njegova rada su između ostalog: hermeneutika, fenomenologija, egzistencijalna filozofija, ontologija, novoskolastika u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, filozofija religije, romantika, njemački idealizam i filozofija jezika. Niz godina radi za Leksikografski institut „Miroslav Krleža“ u Zagrebu, gdje od 2007. kao zamjenik urednika suuređuje časopis Studia lexicographica. Željko Pavić autor je i urednik mnogobrojnih znanstvenih publikacija. Među njegovim prijevodima s njemačkog su prijevodi znamenitih autora poput Hegela, Kanta, Heideggera i Habermasa.