Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Keilson, Hans

.

keilson hansHans Keilson rođen je 1909. u Bad Freienwaldeu. Taj liječnik i pisac emigrirao je 1936. u Nizozemsku, gdje je živio do smrti 2011. Godine 1933. objavio je  svoj prvi roman Das Leben geht weiter [Život ide dalje]. Novela Komödie in Moll [Komedija u molu] prevedena je na mnoge jezike i 2010. postala je svjetski bestseler. Hans Keilson dobio je brojne nagrade, između ostalih, Nagradu Johann Heinrich Merck, Medalju Moses Mendelssohn, Humboldtovu medalju i Književnu nagradu „Svijet“.