Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Lãzãrescu, Mariana-Virginia

.

lazarescu mariana virginiaMariana-Virginia Lãzãrescu rođena je 1953. u Brașovu/Kronstadtu, studirala je germanistiku i romanistiku na Sveučilištu u Bukureštu. Nakon završetka studija najprije je radila kao prevoditeljica, a poslije kao asistentica na Katedri za strane jezike na Građevinskom fakultetu. Godine 1992. počela je raditi kao viša asistentica na Fakultetu  za strane jezike bukureštanskog Sveučilišta. Doktorirala je 1999., a godinu dana poslije počela je predavati kao izvanredni profesor. Od 2009. Mariana-Virginia Lãzãrescu redovni je profesor na Katedri za germanske jezike i književnost. Bila je na brojnim stipendijama i istraživačkim boravcima, predavala je kao gostujući profesor u Berlinu, Bergamu, Torinu, Beču i Nysi, a sudjeluje na međunarodnim znanstvenim simpozijima i kongresima. Članica je mnogobrojnih njemačkih udruga, a od 2010. dopredsjednica je  Srednjoeuropskog društva germanista (MGV). Godine 2000. dobila je Nagradu za prevođenje rumunjskog Društva pisaca.