Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Hainz, Daria

.

hainz dariaDaria Hainz rođena je 1980. u Bukureštu, Rumunjskoj i dvojezično je odrasla. Od 2002. živi i radi u Beču kao samostalna prevoditeljica i sudski tumač za rumunjski, njemački i engleski jezik. Daria Hainz studirala je njemačku filologiju na Sveučilištu u Beču te germanistiku i anglistiku na Zapadnom sveučilištu u Temišvaru i Sveučilištu „A.I. Cuza“ u Iaşiju te je sudska prevoditeljica i tumač za rumunjski i njemački. Za svoj prevodilački rad višestruko je nagrađivana. Dosad je, između ostalih, prevela Iona Manolescua, Vasilea Ernu, Vasilea Gârneța i Filipa Floriana te nekoliko eseja o rumunjskoj kazališnoj sceni, koji su objavljeni u Antologiji Rumunjski teatar nakon 1989. Njegova povezanost s njemačkim govornim područjem (Frank & Timme, Berlin 2011.). Godine 2010./2011. u bečkom Volkstheateru praizveden je dramski komad Spargel (Šparoga) Gianine Cărbunariu, koji je prevela Daria Heinz, a 2015., također u njezinom prijevodu, objavljen je svezak Machtspiele. Neue Theaterstücke aus Rumänien [Igre moći. Novi rumunjski dramski komadi] (Verlag Theater der Zeit, Berlin) s dramskim komadima Gianine Cărbunariu, Roxane Marian, Eugena Jebeleanua i Catince Drăgănescu te Elise Wilk.