Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Osmanli, Tomislav

.

osmanli tomislavTomislav Osmanli rođen je 1956. u Bitoli, Makedoniji. Piše dramske komade, kratke priče, scenarije i romane, koji su prevedeni na nekoliko europskih jezika. Za svoje djela mnogostruko je nagrađivan, između ostalih Nagradom „Roman godine“ dnevnih novina „Utrinski Vesnik“ za roman Дваесет и првиот [Dvadeset prvi].