Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Plesu, Catrinel

.

plesu catrinelCatrinel Plesu rođena je 1948. u Bukureštu. Studirala je englesku, njemačku i francusku filologiju u Bukureštu i Exeteru, a nakon toga je od 1971. do 1995. radila na Odsjeku komparatistike Instituta za teoriju i znanost o književnosti G. Cãlinescu u Bukureštu. Predavački joj je rad zabranjen u razdoblju od 1982. do 1984. Od 1996. do 2005. bila je odgovorna za međunarodne kulturne projekte u rumunjskoj Zakladi za kulturu, a od 2005. do 2007. za kulturne programe u Rumunjskom institutu za kulturu. Od srpnja 2007. ravnateljica je rumunjskog Centra za knjigu. Osim toga angažirala se u Sorosovoj fondaciji te u Europskoj fondaciji za kulturu. Kao prevoditeljica s njemačkog boravila je 1998. u Europskom prevodilačkom kolegiju u Straelenu, a 2000. bila je na stipendiji koju dodjeljuje Zaklada za kulturu Landis i Gyr iz Zuga.  S njemačkog je dosad između ostalih  prevela tekstove Gregora von Rezzorija, Waltera Benjamina, Hannah Arendt i Martina Heideggera, Eginalda Schlattnera, Wolfganga Hilbiga, Thomasa Manna, Rose Ausländer, Tilmana Spenglera i Jana Koneffkea.