Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Dzhuteva, Ekaterina

.

dzhuteva ekaterinaEkaterina Dzhuteva rođena je 1980. u Burgasu (Bugarska). Studirala je ekonomiju na Sveučilištu u Leipzigu, a nakon toga odnose s javnošću na Slobodnom sveučilištu u Burgasu. Nakon studija godinama je bila trgovačka zastupnica u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Od 2011. objavila je razne članke, analize i druge publikacije, a prevodi kazališne komade, kratke priče i romane s njemačkog na bugarski. Među njima su djela Richarda Schubertha, Mirona Zownira, Gabi Köpp i Thomasa Stangla.