Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Duraković, Ferida

.

durakovic feridaFerida Duraković rođena je 1957. u Olovu, Bosni i Hercegovini. Studirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu i diplomirala 1980. godine. Svoju prvu zbirku pjesama Bal pod maskama objavila je već 1977., a zbirka je odmah nagrađena Nagradom „Svjetlosti“ za mlade autore. Nakon toga su slijedile druge zbirke pjesama te knjige za djecu  i mlade. Njezini tekstovi mnogostruko su prevođeni i dobivali su međunarodne nagrade, posebice zbirka pjesama Srce tame iz 1994. Ferida Duraković živi i radi u Sarajevu.