Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Surroi, Veton

.

surroi vetonVeton Surroi rođen je 1961. u Prištini, Kosovu. 1982. završio je studij na Fakultetu za filozofiju i književnost Nacionalnog autonomnog sveučilišta Mexiko (UNAM); nakon toga je radio kao urednik dnevnih novina Rilindja na albanskom jeziku. Godine 1989. Surroi je osnovao prvu opozicijsku skupinu u Kosovu, kosovski ogranak „Jugoslavenske demokratske inicijative“ (UJDI). 1990. osnovao je neovisni tjednik KOHA, 1997. KOHA Ditore, koji je do danas vodeći dnevni list u Kosovu, a 2000. televizijsku postaju KTV. Godine 1999. u Rambouilletu bio je jedan od potpisnika postignutog Sporazuma o Kosovu, a i od 2005. do 2007. u Beču je sudjelovao u pregovorima o neovisnosti Kosova. Istodobno je nekoliko godina bio predsjedajući ORA-e, Reformističke stranke, te član kosovskog parlamenta. Za svoj novinarski i politički rad višestruko je nagrađivan, između ostalih, i Nagradom međunarodne novinarske federacije 2000. godine  Te Nizozemskom mirovnom nagradom Geuzen.