Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Radas, Blažena

.

radas blazenaBlažena Radas, rođena je 1967. u Beču, studirala je slavistiku i germanistiku u Heidelbergu i do 2000. predavala je kao DAAD-lektorica na Sveučilištu u Zadru njemački jezik i književnost. Nakon toga radila je na Londonskom Sveučilištu  Metropolitan na katedri za njemački  film. Od 2007. živi kao slobodna književna prevoditeljica u Splitu i predaje povijest filma na Akademiji za umjetnost. U okviru TRADUKI-jeva programa Blažena Radas prevela je na njemački roman Lebt wohl, Cowboys (Adio kauoboju) Olje Savičević Ivančević.