Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Duve, Karen

.

duve karenKaren Duve rođena je 1961. u Hamburgu. Godine 1983. prekinula je izobrazbu za poreznu inspektoricu i nakon toga trinaest je godina radila u Hamburgu kao vozačica taksija. Njezina prva pripovijetka Im tiefen Schnee ein stilles Heim [U duboku snijegu tihi dom] objavljena je 1995., a 1999. njezin prvi roman  Regenroman [Kišni roman]. Jedna od njezinih najpoznatijih knjiga je Dies ist kein Liebeslied [To nije ljubavna pjesma](2002.) i Taxi (2008.). Karen Duve dobila je mnogobrojne nagrade. Danas živi u malom selu blizu Dannenberga.