Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Štiks, Igor

.

stiks igorIgor Štiks, rođen 1977. u Sarajevu, živio je Zagrebu, Parizu, Chicagu i Edinburghu, a trenutačno živi u Beogradu. Za svoj prvijenac Dvorac u Romagni (2000.) dobio je Nagradu Slavić, Godine 2006. taj mu je roman nominiran za International IMPAC Dublin Literary Award. Slijedili su prijevodi na engleski, njemački, španjolski i turski. Njegov drugi roman, Elijahova stolica (2006.), preveden je na petnaest jezika i dobio je Nagradu Gjalski te Nagradu Kiklop. Igor Štiks doktorirao je na Institut d’Études Politiques u Parizu i na Northwestern University, a  2015. objavio je monografiju Nations and Citizens in Yugoslavia and the Post-Yugoslav States: One Hundred Years of Citizenship. Godine 2011. Igor Štiks je za dramsku izvedbu Elijahove stolice dobio Veliku nagradu međunarodnog dramskog festivala u Beogradu. Osim toga, za svoja je književna i intelektualna postignuća odlikovan uglednom francuskom titulom Chevalier des Arts et des Lettres.