Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Bosto, Sulejman

bosto_sulejman
© pen bih
Prof. dr. Sulejman Bosto studirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je kratko poslije počeo raditi kao znanstveni asistent. Nakon što je u međuvremenu u sklopu studijskog boravka bio u Frankfurtu na Majni, a poslije godinama radio kao asistent doktorirao je i 1985. postao docentom.  Slijedili su i studijski boravci na British Academy of Science i u Mainzu. Od 2000. dobiva profesuru. Prof. dr. Sulejman član je Hrvatskog filozofskog društva, Centra za filozofska istraživanja Akademije umjetnosti i znanosti Bosne i Hercegovine, Bioetičkog foruma za Jugoistočnu Europu te član uredništva nekoliko stručnih časopisa. Objavio je više od 50 znanstvenih rasprava i članaka, dvije knjige i mnogobrojne prijevode filozofskih djela.