Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Lafe, Genc

genc lafeGenc Lafe rođen je 1968. u Tirani. Studirao je talijanistiku i albanologiju na Sveučilištu u Tirani, a na Sveučilištu u Tübingenu doktorirao je radom iz komparativne književnosti. Drugi doktorat stekao je u Italiji na Sveučilištu u Firenci. Sudjelovao je u istraživačkim projektima na sveučilištima u Tübingenu i Jeni. Trenutačno predaje albanski jezik na Sveučilištu Salento u Italiji. Težište njegova istraživačkog rada je područje albanologije, komparativne/kontrastivne znanosti o jeziku, povijesti znanosti o jeziku, kognitivne lingvistike i prevođenja. Genc Lafe preveo je s njemačkog na albanski Geschichte der Schweiz [Povijest Švicarske] povjesničara Thomasa Maissena.