Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Boriçi, Elda

borici eldaElda Boriçi rođena je 1978. u Tirani, u Albaniji. Ondje je studirala germanistiku. Godine 2009. završila je studij i stekla titulu magistra; od 2010. radi na svojoj dizertaciji. Već je od 2000. zaposlena na Katedri za albanologiju i balkanologiju Nacionalne knjižnice u Tirani. Osim znanstvenih priloga objavljuje i prijevode književnih i povijesnih tekstova s njemačkog na albanski. Među njezinim prijevodima su i prijevodi djela Katharine Hacker, Friedricha Schillera, Michaela Wallnera, Konstantina Jirečeka, Joschke Fischera, Gerda Langgutha, Hartmuta Müllera.