Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Maier, Andreas

maier schmitt by dontworry© dontworryAndreas Maier rođen je 1967. u Bad Nauheimu u pokrajini Hessen. Studirao je klasičnu filologiju, germanistiku i filozofiju u Frankfurtu na Majni i doktor je filozofije na području germanistike. Živio je u naizmjence u Wetterauu i južnom Tirolu. Andreas Maier stanuje u Frankfurtu na Majni.