Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Karić, Enes

karic enes© Mirnes Kovač

Enes Karić rođen je 1958. u Višnjevu kod Travnika u Bosni i Hercegovini. Studirao je političke znanosti i islamistiku u Sarajevu i doktorirao je na Sveučilištu u Beogradu. Danas je Karić profesor na Fakultetu za islamistiku sarajevskog sveučilišta. Radi istraživanja više je puta boravio u inozemstvu, između ostalog, u Kairu, Yaleu, Oxfordu i Santa Barbari, a bio je i gostujući predavač na Sveučilištu Karl Franzen u Grazu, na Sveučilištu u Ljubljani i Sveučilištu Ludwig Maximilian u Münchenu. Karić je urednik  odnosno član znanstvenog gremija više međunarodnih časopisa s područja islamistike te je imenovan UNESCO-vim stručnjakom za islamsku kulturu.

Od 1996. do 1998. Karić je bio ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Bosne i Hercegovine.

Objavio je mnogobrojne znanstvene članke i monografije, ali i prijevode s arapskog i engleskog te dva romana.