Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Heins, Volker

heins volkerVolker Heins rođen je 1957. i od travnja 2012. voditelj je Istraživačkog projekta  „Interkultur“ na Kulturnoznanstvenom institutu u Essenu (KWI). Heins je 1988. doktorirao na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu na Majni na području politologije, a 2001. habilitirao se u Gießenu. Osim toga predavao je i bavio se istraživanjem na fakultetima u New Delhiju, Cambridgeu (USA), New Havenu i Jerusalemu, a trenutačno već nekoliko godina radi na Sveučilištu McGill u Montrealu. Od 1998. suradnik je na Frankfurtskom institutu za sociološka istraživanja. Heins je objavio brojne znanstvene radove čije je težište bilo sociologija demokracije, politička teorija moderne, međunarodne civilne i vojne intervencije, sukobi oko ljudskih prava te međukulturalnost u povijesti ideja.