Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Sastanak voditelja nacionalnih knjižnica s područja jugoistočne Europe

.

frankurt_konferenz
voditelji nacionalnih knjižnica
Nositelji TRADUKI-jeva projekta za prevoditelje u Frankfurt su od 16. do 18. listopada pozvali voditelje nacionalnih knjižnica iz zemalja koje sudjeluju u TRADUKI-jevu projektu, kako bi razgovarali o mogućnostima suradnje između knjižnica iz Jugoistočne Europe, i to s gledišta jezično-kulturne cjeline.

traduki partners 2014 d